Verzendbeleid.

De beschikbare verzendmethoden worden tijdens het afrekenproces aan de klant aangeboden. VendaXL zal redelijke inspanningen leveren om de artikelen binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling te verzenden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Het trackingnummer en de melding van de verzending worden naar de klant verzonden zodra de producten zijn verzonden.

8.2 De levertijd van de producten wordt aangegeven in de door VendaXL verstrekte product feed. De opgegeven levertijden moeten worden geïnterpreteerd als een inspanningsverplichting en worden geacht bij benadering te zijn gegeven. VendaXL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door transportbedrijven of gebruikte tussenpersonen.

8.3 VendaXL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor artikelen die niet bij de klant aankomen als gevolg van fouten gemaakt door de klant  bij het invoeren van de adresgegevens. De klant controleert alle bestelgegevens voordat hij een bestelling bevestigt. Het adres moet toegankelijk zijn voor koeriers en als er geen verzendinstructies zijn achtergelaten, moet de klant ervoor zorgen dat er iemand is om het pakket in ontvangst te nemen.

8.4 Als pakketten worden teruggestuurd naar VendaXL, zal VendaXL de klant de prijs van het product terugbetalen, exclusief de verzendkosten indien van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande worden leveringen aan zakelijke adressen of op een werkplek als ontvangen beschouwd zodra ze op het adres aankomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het artikel veilig wordt ontvangen.

8.5 De ​​klant is verantwoordelijk voor de bestelling zodra het pakket op het opgegeven afleveradres arriveert. VendaXL kan niet aansprakelijk worden gesteld als het pakket na bezorging zoekraakt. Als artikelen beschadigd worden ontvangen, moet de klant VendaXL binnen 48 uur na ontvangst hiervan op de hoogte stellen. Als artikelen defect worden ontvangen, moet de klant VendaXL hiervan binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte stellen.

8.6 In het geval dat artikelen naar een ander adres dan de klant worden verzonden, heeft VendaXL geen overeenkomst tussen de ontvanger van deze goederen (de klant) en VendaXL. In dit geval kan VendaXL op geen enkel aspect van de verkoop bemiddelen tussen de klant en de ontvanger van de verzonden artikelen.

8.7 In het geval dat de klant het product niet ontvangt (inclusief, maar niet beperkt tot situaties waarin het pakket verloren of gestolen is), moet de eindconsument een niet-ontvangstformulier invullen, met daarin de bevestiging dat het pakket niet is ontvangen. VendaXL behoudt zich het recht voor om de productprijs niet terug te betalen of het product te vervangen als een dergelijk formulier voor niet-ontvangst van goederen niet correct is ingevuld en ondertekend door de klant.

A. Elke poging van de om de handtekening van de klant te vervalsen om een ​​vals formulier voor niet-ontvangst van goederen te produceren en een terugbetaling van de productprijs of een vervanging te verkrijgen, zal worden beschouwd als een wezenlijk verzuim van de klant. bij de uitvoering van zijn taak of verplichting en zal derhalve leiden tot een opzegging wegens dringende reden overeenkomstig artikel 15.3.

B. VendaXL behoudt zich het recht voor, afgezien van beëindiging om dringende redenen, om compensatie te eisen voor eventuele verliezen en schade die VendaXL heeft geleden als gevolg van de schending van deze clausule.